Курс «Екологія мегаполісу» спрямований на формування та розвиток особистої відповідальності за стан довкілля, формування ціннісних орієнтирів на збереження природи, подолання споживацького ставлення до неї.